Visual

Blog

Tại sao Visual lại đặc biệt quan trọng trong tiếp thị?

Tốc độ xử lý hình ảnh của não bộ người nhanh hơn tốc độ xử lý câu từ đến 60.000 lần. Vì vậy trong chiến lược tiếp thị, nội dung được tạo ra kèm hình ảnh tự nhiên sẽ thu hút được nhiều lượt tương tác và quan tâm của người dùng hơn.

Latest Post
Tag